Menu

Historien om FHIF

Oprindelse

Foreningen er dannet i 1983 efter en sammenlægning af Frøstrup IF og Hannæs IF. Begge foreninger havde hjemme på Hannæs i Vester Hanherred mellem Fjerritslev og Thisted.

Det første sikre bevis på eksistensen af en fodboldklub på Hannæs stammer fra 1910, hvor en annonce i Thisted Amts Tidende inviterer til et maskebal i Øsløs Forsamlingshus, arrangeret af Øsløs Fodboldklub. I Frøstrup så fodboldklubben dagens lys i 1912, da Frøstrup IF blev dannet, men allerede 6 år forinden var der fodbold på programmet i gymnastikforeningen.

I 1938 dannedes Hannæs IF, ved en sammenlægning af klubberne i Vesløs og Amtoft. I de første år var foreningerne tilmeldt de lokale turneringer i Thy og Hanherred, og først i 1950 blev begge foreninger tilmeldt JBU´s B-turnering. For at få en bane, lejede man i 1941 et stykke jord af gårdmand Ole Pedersen, Vesløs. I årlig leje måtte man betale 200 kroner. I 1944 købte Øsløs-Vesløs-Arup Kommune et stykke jord ved Vesløs Skole, hvor der blev anlagt en bane, der blev benyttet i mange år.

I Frøstrup spillede man på stort set ubrugelige baner, men i 1938 købte klubben et stykke jord i Frøstrup by, hvor der blev anlagt en bane. Den blev planeret efter bedste evne, men alligevel kunne den vise en hældning på ca. 2 meter. I 1952 kunne foreningen dog indvi en ny og meget bedre bane. Over 400 mennesker overværede indvielsen. Den første kamp var mellem drengeholdene fra Frøstrup og Hannæs.

Når banen skulle kridtes op, så foregik det med kridt og en kulskovl. Hjørneflaget var en gammel kosteskaft, og som flag brugte man en gammel trøje eller et par gamle bukser.

Sammenlægningen

Sammenslutningen mellem de to klubber skete i 1983. Frøstrup/Hannæs IF var en realitet, efter at det var blevet godkendt af de to klubbers generalforsamlinger. Sammenslutningen skete dels af praktiske årsager og dels på grund af faldet i antallet af spillere. Der var selvfølgelig kritiske røster fremme, og mange havde svært ved at se en verden uden de store lokalopgør mellem de to gamle klubber. Men beslutningen har vist sig at være den rigtige. Og det store lokalbrag mellem Frøstrup og Hannæs finder nu sted under den årlige byfest i Frøstrup, hvor de to klubbers veteraner mødes til en venskabelig dyst.

Efter sammenlægningen er det gået støt tilbage for seniorfodbolden, og klubben har i skrivende stund kun et hold i serie 5 samt et oldboys og veteranhold, der hvert år deltager i lokale turneringer. Men på børne- og ungdomsfronten er det gået støt fremad de senere år, og klubben har i skrivende stund i alt 16 hold i børne- og ungdomsrækkerne for både piger og drenge. Foreningen har et godt klubliv, hvor sammenholdet tæller stort.

I år 2000 blev klubhuset i Frøstrup kraftigt udvidet og renoveret, primært ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra medlemmernes og forældrenes side.

Du kan downloade en pdf fil med vores historie ved at klikke her.